Indicatori biologici pentru sterilizareIndicatori biologici pentru sterilizare

Denumire
produs
Cumpara
STRIP CONTROL PUM E 6
STRIP CONTROL PUM E 7
SUSPENSION SPORE BAT E 10
SUSPENSION SPORE BAT E 5
SUSPENSION SPORE BAT E 6
SUSPENSION SPORE BAT E 7
SUSPENSION SPORE BAT E 8
SUSPENSION SPORE BAT E 9
SUSPENSION SPORE GST E 5
SUSPENSION SPORE GST E 6
SUSPENSION SPORE GST E 7
SUSPENSION SPORE GST E 8
SUSPENSION SPORE GST VHP E 5
SUSPENSION SPORE GST VHP E 6
SUSPENSION SPORE GST VHP E 7
SUSPENSION SPORE GST VHP E 8
Teste autonome sterile BAT E 5
Teste autonome sterile BAT E 6
Teste autonome sterile GST E 5
Teste autonome sterile GST E 6