Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad


Data: 18 - 20.07.2017În perioada 18-20 Iulie 2017, delegaţia SANIMED INTERNAŢIONAL IMPEX SRL condusă de Preşedinte Cătălin Robertino HIDEG, a vizitat Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. În cadrul acestei vizite, sub conducerea Prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN, Rector fondator – Preşedinte al universităţii, au avut loc o serie de şedinţe de lucru şi intanliri cu reprezentanţii instituţiei, cadre universitare şi cercetători din cadrul Institutului de Ştiinţe al Vieţii. Cu această ocazie părţile au semnat „Acord cadru de parteneriat”, obiectivul acestuia fiind dezvoltarea unor programe/proiecte de cercetare în domeniile de interes comun, dezvoltarea serviciilor şi a producţiei de bioproduse noi şi inovative de înaltă calitate privind sănătatea şi calitatea vieţii, siguranţa şi securitatea alimentară, precum şi protecţia mediului în contextul noilor provocări, sprijin şi suport comun pentru organizarea de sesiuni şi manifestări ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe, publicarea de tratate, cărţi, reviste ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional.